Milieubewust bouwen of verbouwen

Met de opwarming van de aarde is het leven in Europa sterk veranderd. Dit continent heeft het afgelopen jaar zowel in de winter als in de zomer, extreme temperaturen gezien. Menigeen beseft dat het zo niet verder kan en probeert dit fenomeen op eigen manier tegen te gaan. Vooral in de bouw zijn de ontwerpen steeds milieuvriendelijker aan het worden. Met name bij het ontwerp van het dak bestaat de mogelijkheid om het milieu minder te belasten. Moet je dus een nieuw dak plaatsen of het bestaande dak renoveren, raadpleeg dan dakwerker rondom Brugge om te zien als hij op dit stuk een oplossing heeft.

3 manieren van milieuvriendelijk (ver)bouwen

Vooral gebouwen die vòòr 1990 voorzien zijn van een leien dak, kunnen in verband met eventuele aanwezigheid van asbest in hun dakbedekking. Je kunt informatie inwinnen op de website cauwelier.be. Asbest is namelijk schadelijk voor zowel de mens als het milieu. Verschillende studies hebben uitgewezen dat langdurige blootstelling aan asbest, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast is energie-efficiënt bouwen ook minder belastend voor het milieu, evenals regenwater beheersing en praktisch gebruik van landschapsarchitectuur.

Energie-efficiëntie en landschapsarchitectuur

Los van gezondheid gerelateerde veranderingen in het ontwerp, kunnen er tegenwoordig ook energiebesparende gebouwen worden ontworpen. Bij zulke innovatieve ontwerpen wordt er handig gebruik gemaakt van grote oppervlakten aan glas, waardoor er minder lichten aan hoeven te staan. Ook kan er rekening houdend met de windrichting een praktisch gebruik gemaakt worden van ramen, zodat er geen airco nodig is.  Het beplanten van het terrein met bomen kan ook bijdragen tot een mildere temperatuur in het gebouw. Beplanting van het terrein met lage struiken heeft een gunstige uitwerking op de vochtigheid van het terrein.

Regenwater Beheersing

Door systemen te installeren die een optimaal gebruik van regenwater mogelijk maken, is er minder behoefte aan water uit het waterleidingnet. Door het regenwater zorgvuldig op te vangen kan verspilling voorkomen worden. Middels een speciaal daarvoor ontworpen dak, kan een groot deel van het regenwater opgevangen en doorgeleid worden naar reservoirs. Dit water kan na zuivering gebruikt worden in de huishouding, voor schoonmaak en ook voor het besproeien van de planten.